جنسیت گمشده
نفرینت نمیکنم که بمانی نفرینت نمی کنم که بمیری نفرینت می کنم که زن باشی و بفهمی
آرشیو
موضوع بندی
پنج‌شنبه 28 آبان‌ماه سال 1383
آقای محترم من زنت نیستم من یک قوری چایی هستم!

من تنها زنت نیستم گاهی می شوم یک قوری چایی که وقتی تو خسته ای و تازه از سر کار آمده ای آنرا جرعه جرعه بنوشی و توی چشمهای من زل بزنی و با وقاحت مردانه ات بگویی هیچ چیز به اندازه یک قوری چایی خستگی آدم را در نمی برد. و من نگاهت کنم و لیوان چاییم ساعتها روی میز بماند و یخ کند! 

(عکس از شاد آفرین قدیریان)

تعداد بازدیدکنندگان : 467486


Powered by BlogSky.com